Pro Health Clinic
          NAJWIĘKSZA WARSZAWSKA KLINIKA OZONOTERAPII
              Najnowocześniejsze Trzy Aparaty Do Ozonoterapii w Polsce
 

TYMOTERAPIA

 Grasica niezbędna dla systemu immunologicznego.
 Grasica jest narządem znajdującym się przed tchawicą w dolnym odcinku szyi i w górnej części śródpiersia przedniego, tuż za mostkiem. U dzieci, w pierwszych latach życia intensywnie wzrasta, a po okresie pokwitania, z wiekiem stopniowo ulega zanikowi, a jej miejsce zajmuje tkanka tłuszczowa. Gruczoł ten, poza tym, że wydziela hormony, odgrywa również podstawową rolę w rozwoju swoistej komórkowej odpowiedzi immunologicznej i jest ważną częścią układu odpornościowego organizmu. W grasicy tworzą się tak zwane tymocyty {rodzaj limfocytów}, białe krwinki niezbędne do zwalczania infekcji. Ponadto grasica wpływa na wzrost oraz metabolizm kości.
 W jaki sposób prowadzi się leczenie wyciągiem z grasicy?
 Wyciąg z grasicy uzyskuje się w sterylnych warunkach z grasicy, przede wszystkim z cieląt. Zostaje on natychmiast zamrożony i przygotowany do transportu. Ponadto wyciągi przygotowuje się również w postaci ampułek, tabletek i żelu. Terapia zaczyna się od podania trzech do pięciu iniekcji tygodniowo na przestrzeni od trzech do pięciu tygodni. W ten sposób uzyskuje się pewien poziom nasycenia organizmu ważnymi składnikami preparatu. W przypadku niepowodzenia terapię powtarza się po kilkutygodniowej przerwie. Przebieg leczenia ustalany jest dla każdego pacjenta indywidualnie.
 Na czym polega leczenie wyciągiem z grasicy?
Leczenie wyciągiem z grasicy zostało po raz pierwszy zastosowane przez szwedzkiego naukowca Elisa Sandberga w 1940 roku. W postaci zastrzyku podał on ciężko choremu pacjentowi wyciąg uzyskany z gruczołu grasicy cielaka. Wynaleziony przez naukowca Sandberga lek otrzymał skrótową nazwę ”THX”. Terapię z zastosowaniem wyciągu z grasicy stosuje się w celu wzmocnienia zdolności obronnych-immunologicznych organizmu. Przede wszystkim leczy się tym sposobem dolegliwości związane ze starzeniem się organizmu, na przykład choroby o charakterze arteriosklerotycznym, zaburzenia krążenia, jak również objawy zwyrodnienia i zużycia stawów oraz kręgosłupa. Wszystko wskazuje na to, że wyciągiem z grasicy można z dobrym skutkiem leczyć także wiele innych chorób w tym zaburzenia przemiany materii, choroby autoimmunologiczne oraz pomagać w leczeniu nowotworów. W wielu przypadkach obserwuje się poprawę stanu ogólnego organizmu w leczeniu nowotworów albowiem ma zdolność niszczenia konkretnych zarazków np. wirusów, bakterii czy komórek nowotworowych.
 Jakie są efekty tymoterapii?
 Leczenie wyciągiem z grasicy stosuje się przede wszystkim u osób w różnym wieku w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Leczenie osób starszych spowodowane jest zanikiem aktywności grasicy wraz z wiekiem po okresie pokwitania, przy jednoczesnym zwiększeniu się ryzyka wystąpienia różnych chorób organizmu. Wyciąg z grasicy zawiera wszędobylskie białka biorące udział w tworzeniu tymocytów, dzięki czemu system odpornościowy pacjenta może zacząć reagować. Na poprawę odporności wpływa dodatkowo regularne dostarczanie organizmowi soli mineralnych, mikroelementów i witamin.Terapia wyciągiem z grasicy skutecznie eliminu je choroby o charakterze arteriosklerotycznym, zaburzenia krążenia oraz pozytywnie wpływa na proces leczenia stawów i kręgosłupa z oznakami zwyrodnień i zużycia. Poza tym poprawia się w ten sposób osłabioną odporność organizmu i tym samym zmniejsza się skłonność do infekcji. Wyciągiem z grasicy leczy się również choroby reumatyczne zależnie od stopnia odporności organizmu, między innymi stwardnienie rozsiane, chorobę Leśniowskiego – Crohna, a także zaburzenia przemiany materii {cukrzyca, dna i inne}, chroniczne infekcje górnych dróg oddechowych o charakterze zapalnym, zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek oraz prostatę.
 Właściwości terapeutyczne potwierdzone klinicznie:
 Zwiększa ogólną i lokalną odpowiedź immunologiczną, co doprowadza do szybszej eliminacji czynników infekcyjnych.Hamuje zjawiska autoimmunologiczne i poprawia czynność narządów będących przedmiotem autoagresji.
 W ponad 20 letnim stosowaniu potwierdzono klinicznie korzystny wpływ TFX-u na następujące choroby: wrodzona i nabyta hipogammaglobulinemia, nawracające i przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych, astma atopowa i infekcyjna, nawrotowa herpetyczna opryszczka wargowa i/lub genitalna, półpasiec, aftowe zapalenie jamy ustnej, łuszczyca, sklerodermia, zapalenie skórno-mięśniowe, stwardnienie rozsiane, przewlekłe i agresywne zapalenie wątroby typu B,  typu C,reumatoidalne zapalenie stawów, samoistna i polekowa hipoplazja szpiku, nerczyca sterydozależna.
 Tymoterapię stosuje się w wielu klinikach w kraju i zagranicą .
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tymoterapii im. prof. Jeremiego Czaplickiego
  WZMOCNIJ SYSTEM OBRONNY
  Układ odpornościowy jako
     "wewnętrzny lekarz"
Rolą wewnętrznego lekarza jest wspomaganie procesów napraw i regeneracji
tkanek, bez których nie jesteśmy w stanie bronić się skutecznie przed postępującym procesemstarzeniasię. Wreszcie ten układ odpornościowy musi się pwstrzymać od niewłaściwych reakcji typu alergicznego i autoagresyjnego.
  Kiedy może to wszystko zrobić?
Wtedy, gdy otrzymuje ciągłe zaopatrzenie w postaci wysokokwalifikowanych kadr naukowo-organizacyjnych swojego społeczeństwa komórkowego tzw. limfocytów grasiczozależnych, wykształconych pod wpływem grasicy.
Istota rzeczy leży w tym, że ten instruktarz ze strony grasicy jest
przekazywany poprzez taki preparat jak TFX. Dzięki     TFX-owi możemy
odnawiać sprawność układu i w ten sposób przyczyniać się do poprawy jegowłaściwości obronnych, tolerogennych, antyalergicznych, antyautoagresyjnych
 Ostatnie lata przyniosły nowe odkrycia dotyczące dwóch substancji bardzo obficie występujących w grasicy, tj. tymozyny a1 i tymozyny b4.
Substancje te znajdują się również w preparacie TFX. Stwierdzono, że tymozyna a1 poza swoimi funkcjami immunomodulującymi działa bezpośrednio hamująco na rozwój wirusa zapalenia wątroby typu B i C, zarówno jako monoterapia lub w stosowaniu skojarzonym z klasycznymi lekami przeciwirusowymi.